Queixes i suggeriments
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Quejas y sugerencias de los servicios del Ayuntamiento de Burjassot, con la finalidad de extraer de ellas la mejora continua de los servicios que se prestan, ya sean quejas por demoras, irregularidades, deficiencias o cualquier otra anomalía en el funcionamiento de los servicios públicos.
Qui ho pot Presentar: Persones físiques i jurídiques, així com institucions públiques o privades
Presentació: Ajuntament de Burjassot
Òrgan Gestor: Departament d'Atenció a la Ciutadania, Consum i Proximitat
Termini de resolució: 3 mesos
Efecte del silenci Administratiu: Estimatori
Normativa bàsica: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Informació Addicional: Instància general
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentación requerida
- Instancia general