Catàleg de serveis

Amb la intenció de facilitar el procés de signatura electrònica, s'ha integrat la tramitació electrònica amb el component autofirm@. Per al seu ús es requereix la seva instal·lació prèvia.

Cada tràmit a realitzar amb l'Ajuntament disposa d'una sol·licitud, amb tota la informació sobre el tràmit, normativa que l'afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar el tràmit telemàticament. Busqui el tràmit per nom o per àmbit. Per a emplenar les instàncies descarregue-les prèviament al seu ordinador i emplene-les amb Acrobat Reader. Posteriorment, abans d'incloure-la en el registre electrònic, comprove que està correctament guardada i emplenada.

Si, com a persona física, desitja rebre per via telemàtica les notificacions de qualsevol tràmit que realitze amb l'Ajuntament, podeu demanar-ho mitjançant aquesta Sol·licitud de consentiment.

En cas de problemes informàtics amb l'ús de la seu electrònica pot enviar un e-mail a  incidencies.seu@burjassot.es.

Tabla de servicios