.

Amb la intenció de facilitar el procés de signatura electrònica, s'ha integrat la tramitació electrònica amb el component autofirm@. Per al seu ús es requereix la seva instal·lació prèvia.

Cada tràmit a realitzar amb l'Ajuntament disposa d'una sol·licitud, amb tota la informació sobre el tràmit, normativa que l'afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar el tràmit telemàticament. Busqui el tràmit per nom o per àmbit. Per a emplenar les instàncies descarregue-les prèviament al seu ordinador i emplene-les amb Acrobat Reader. Posteriorment, abans d'incloure-la en el registre electrònic, comprove que està correctament guardada i emplenada.

Si com a persona física desitja ser notificat per via telemàtica per a qualsevol tramit que realitze amb l'Ajuntament, pot sol·licitar-lo fent ús de la Sol·licitud de consentiment.

Tabla de servicios